E-mail op het werk valt onder briefgeheim.

E-mail op het werk valt onder briefgeheim.

Wanneer u een brief naar een ander met de post stuurt dan mag die brief enkel door de geadresseerde worden gelezen. Dit is het briefgeheim dat is vastgelegd in onze Grondwet. Het versturen van brieven per post gebeurt steeds minder, daarvoor in de plaats is het versturen van een e-mail of een whatsapp berichten gekomen.

Het was tot voor kort onduidelijk of het briefgeheim ook voor e-mails gold.Hoewel er een wetsvoorstel van het kabinet is om de telecommunicatie ook onder het briefgeheim te laten vallen heeft het Europese hof voor de Mens (Bron: Europees hof voor de rechten van de Mens | application no. 61496/08) al geoordeeld dat e-mail verkeer op het werk onder het briefgeheim valt.

Op het werk moet dus de privacy van de werknemer worden gerespecteerd.

Beperking van e-mail op het werk enkel mogelijk door een voorafgaande waarschuwing.

Aangezien internet op het werk een hulpmiddel is om mee te werken kan de werkgever daar wel beperkingen aan stellen.

Dit kan alleen wanneer daarvoor bij de werkgever een regeling is opgesteld die betrekking moet hebben op het e-mailverkeer. Die regeling moet dan worden goedgekeurd door de Ondernemings Raad (hierna: OR). Bij de goedkeuring van de regeling heeft de OR dan gewogen of er een eerlijke balans is tussen de balangen van de werkgever en die van de werknemer.