ZIEK/ARBEIDSONGESCHIKT

Het gebeurt dat een werknemer voor een korte of een langere periode ziek is.  wanneer u langer ziek bent dan wordt er samen via de bedrijfsarts gekeken of er re-integeratiemogelijkheden bij uw werkgever zijn.

Meer dan 2 jaar ziek

Wanneer u 2 jaar lang ziek blijft bij uw werkgever en u daarna een uitkering bij het UWV krijgt heeft de werkgever de mogelijkheid om u te ontslaan. Wanneer de werkgever dat niet doet dan blijft u in dienst en spreekt men van een slapend dienstverband.