Er is een arbeidsconflict ontstaan bij je werkgever

Dit is voor jou een uiterst vervelende situatie. Je voelt je al een tijd gespannen en ervaart stress door de ontstane situatie. Je voelt je daardoor onzeker. De arbeidsverhoudingen zijn door de gebeurtenissen niet meer zoals ze in het verleden waren. Je verbaast je erover dat jou dit nu overkomt, maar helaas gebeurt het vaker (jij bent niet de enige!).

Ziek thuis

Dit kan ertoe hebben geleid dat jij je al bij jouw werkgever ziek hebt gemeld door lichamelijke klachten of psychische klachten. Het kan ook zijn dat jij al een langere tijd ziek thuis zit door je klachten.

Voorstel tot een beëindiging

Misschien heeft jouw werkgever je al laten weten dat hij de arbeidsrelatie wil beëindigen (lees: een ontslagaanzegging) of dat hij jou zelfs al een voorstel heeft gedaan onder welke voorwaarden hij afscheid van jou wil nemen.

Hoe te handelen in een situatie dat er een arbeidsconflict is ontstaan?

Het is belangrijk om samen (gratis in een eerste gesprek) te bekijken hoe dit conflict het beste kan worden opgelost. 

Op de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk wat jij van de ontstane situatie zelf vindt en hoe jij zelf tegen het arbeidsconflict aan kijkt!

Wil jij, gezien de gebeurtenissen, bij de werkgever in dienst blijven (?) of is een vertrek met een goede financiële regeling wellicht toch de beste oplossing.  

Mijn doel is om ervoor te zorgen dat jij je op de eerste plaats gesterkt voelt door mijn ondersteuning en mijn handelen naar jouw werkgever toe.

Werkgever komt niet zomaar van je af!

Wettelijk is vastgelegd dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet zomaar kan beëindigen, tenzij dit gebeurt tijdens de proeftijd of wegens een legitieme dringende reden. Meestal kan de werkgever, juridisch gezien (op grond van het nieuwe arbeidsrecht), namelijk niet zomaar van jou af komen! 

Mijn persoonlijke begeleiding

Het is raadzaam om samen met mij de ontstane situatie, het arbeidsconflict, te bekijken. Een juridische advisering en een juridische begeleiding is noodzakelijk bij een arbeidsconflict (al 30 jaar ervaring als juridisch adviseur)!! Jij staat dan ook niet alleen tegenover jouw werkgever, maar hebt dan een jurist erbij die jou moreel en juridisch bijstaat (ook bij het voeren van gesprekken met de werkgever). Door mijn bemoeienis wordt door de werkgever serieuzer naar de beste oplossing gekeken. Ik zorg er dan voor dat er rekening wordt gehouden met al jouw belangen!

Er zijn 2 opties mogelijk bij een arbeidsconflict

A)

Jij wilt in dienst blijven.

Samen wordt in een eerste gesprek gekeken naar de feiten die het arbeidsconflict hebben doen ontstaan en adviseer ik jou of het in dienst blijven nog wel tot een reële mogelijkheid behoort.  

Wanneer het wel haalbaar is zal ik mij er dan voor inspannen dat jij in dienst kunt blijven. 

Mocht er al een procedure lopen bij het UWV (Zie hiervoor “ontslag via het UWV”) of via de rechtbank (Zie hiervoor “ontslag via de kantonrechter”.dan zal ik jou daarbij juridisch begeleiden, om ervoor te zorgen (inspannen) dat jij in dienst kunt blijven. 

B) 

Of toch liever vertrekken? 

Wanneer door het ontstane arbeidsconflict het langer in dienst blijven geen optie meer voor jou is dan ga ik mij optimaal ervoor inzetten dat alles op een goede manier geregeld wordt. Ook wanneer de werkgever al een voorstel, met een vergoeding, naar jou heeft gedaan is het de moeite waard om toch een jurist in te schakelen om ervoor te zorgen dat jij een hogere vergoeding meekrijgt. 

Ik zal aan de hand van de ontstane situatie beoordelen zij aan jou minimaal de transitievergoeding (of een deel daarvan) moeten meegeven, maar ik kijk ook of daar een billijke vergoeding bij moet komen. Ik zorg er dan voor dat jij een (hoger) bedrag meekrijgt, wanneer ik voor jou ga onderhandelen met de werkgever. 

Verder wordt ervoor gezorgd dat de gemaakte afspraken op een correcte wijze schriftelijk worden vastgelegd en dat jij dan voor een WW-uitkering in aanmerking komt. 

Ik wijs je dan op de risico’s, wanneer jij wilt meewerken aan een geregeld vertrek. Wanneer jij ziek thuis bent wordt ook gekeken naar jouw ziektebeeld (wel of geen situatief ziektebeeld) en wat een regeling dan voor jou betekent.

Bij een regeling met de werkgever zal ik mij er ook voor inspannen dat mijn nota door de werkgever wordt voldaan, zodat jouw kosten nihil dan wel beperkt zullen zijn.  

Mocht er al een procedure lopen bij het UWV (Zie hiervoor “ontslag via het UWV”) of via de rechtbank (Zie hiervoor “ontslag via de kantonrechter”.dan zal ik jou daarbij juridisch begeleiden om ervoor te zorgen dat jij het maximale bedrag eruit kunt slepen. 

Bij een Arbeidsconflict werken op basis van No Cure No Pay vaak mogelijk! 

Hoewel er standaard een uurtarief voor mijn werkzaamheden van toepassing is, is het vaak ook mogelijk om op basis van een provisiebedrag (No Cure No Pay) te werken. Dat houdt dan in dat jij mijn nota betaalt wanneer de kwestie op een goede manier geregeld is. Meestal betaalt de werkgever dan bij een regeling mijn nota (of een deel).