Mr. H.P. Mannens verricht al sinds 1994 advieswerkzaamheden.

De juridische kennis en de jarenlange praktijkervaring (o.a. procedures bij de rechtbanken en procedures bij de bestuursrechtelijke instanties) hebben geleid tot een bloeiende rechtspraktijk op het gebied van arbeidsrecht en letselschade. Dat is de reden dat Mr. H.P. Mannens al meer dan 28 jaar zijn klanten adviseert!

Mr. H.P. Mannens komt op voor uw belangen. Samen gaan wij met u kijken naar de best mogelijke oplossing.

Het doel is om het geschil zo gunstig mogelijk voor u op te lossen.  Constructieve gesprekken (onderhandelingen) vormen daarbij, met name bij letselschade, altijd de basis.

Komen partijen er in eerste instantie niet uit dan wordt gekeken naar een onderlinge oplossing (regeling). Wanneer een oplossing niet haalbaar is en een gerechtelijke procedure de enige mogelijke weg is zal de haalbaarheid van het procederen door Mr. H.P. Mannens worden ingeschat. Mr. H.P. Mannens zal dan bij arbeidszaken als procesgemachtigde voor u optreden.

Het kan ook zijn dat de tegenpartij al een gerechtelijke procedure in arbeidszaken heeft opgestart of dat deze wordt opgestart. In dat geval treedt Mr. H.P. Mannens direct op als procesvertegenwoordiger (procesgemachtigde).

Mr. H.P. Mannens zal daarbij de juiste processtrategie voeren en zorgen voor de juiste juridische onderbouwing. De rechter zal worden overtuigd van uw gelijk.

Bij letselschade zaken wordt 95 % van de zaken geregeld zonder tussenkomst van de rechter waardoor het procederen zelden noodzakelijk zal zijn.

Mr. H.P. Mannens staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven vanaf 1 januari 1994. De algemene voorwaarden zijn in het jaar 1994 gedeponeerd bij de Rechtbank te Maastricht (thans Rechtbank Limburg).

Handige FAQ plugin

Kun je per pagina instellen.

Transitievergoeding te laag?

Transitievergoeding te laag?

Wanneer de werkgever geen goede reden heeft om u te ontslaan dan heeft u meestal recht op een hogere vergoeding dan alleen maar de wettelijke transitieivergoeding.

Direct contact

Mannens
Mr. H.P. Mannens Bel: 046-4757186

vraag en antwoord

Vragen omtrent ontslagproceduresVragen omtrent ontslagproceduresVragen omtrent ontslagproceduresVragen omtrent ontslagproceduresVragen omtrent ontslagproceduresVragen omtrent ontslagproceduresVragen omtrent ontslagproceduresVragen omtrent ontslagproceduresVragen omtrent ontslagproceduresVraag ons gerust naar andere oplossingen..

GRATIS wegwijs advies

Maak direct een afspraak of vraag informatie aan

DESKUNDIGE JURIDISCHE ONDERSTEUNING BIJ ONTSLAG, BEDRIJFSONGEVAL EN LETSELSCHADE 

046-4757186

captcha