Werknemer wil de arbeidsrelatie zelf met de werkgever beëindigen.

De werknemer zegt zijn baan meestal op wanneer hij elders een nieuwe baan kan krijgen.

De werknemer moet de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen het einde van de maand en 1 maand opzegtermijn in acht nemen, tenzij partijen schriftelijke een langere termijn zijn overeengekomen  (artikel 7: 672 BW).

Het is niet raadzaam om de arbeidsrelatie zomaar op te zeggen wanneer u nog geen uitzicht heeft op een nieuwe baan. Wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst zelf opzegt zal hij namelijk geen recht hebben op een WW-uitkering of een Ziektewet uitkering,

De werknemer kan proberen om zijn recht op een WW-uitkering of Ziektewet uitkering te behouden  door de rechter in te schakelen. De werknemer moet dan bij de rechter om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken (artikel  7: 671c BW). Er moet dan sprake zijn van omstandigheden die zodanig zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve behoort te worden ontbonden. Er is bijvoorbeeld sprake van een bijzondere omstandigheid wanneer collega’s een werknemer pesten en de werkgever daar niets aan doet. Een ander voorbeeld is dat de werkgever onbehoorlijk naar de werknemer toe handelt.  Enkel wanneer de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld heeft een werknemer recht op een  transitievergoeding (artikel  7: 673 lid 1 onderdeel b BW) of op een billijke vergoeding (zie artikel  7: 671c lid 2 onder b en lid 3 onder b BW).

Voordat een ontbindingsverzoek door een werknemer wordt ingediend is het in deze situatie raadzaam dat de werknemer eerst met Mr. H.P. Mannens samen bekijkt of de arbeidsovereenkomst met wederzijdse goedkeuring kan worden beëindigd zodat de werknemer wel een WW-uitkering of een ZW-uitkering ontvangt.

Wanneer de werkgever aan de werknemer een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsrelatie op te zeggen dan kan de werknemer per direct ontslag op staande voet nemen en aanspraak maken op een WW-uitkering of een Ziektewet uitkering. Voordat een werknemer een dergelijk besluit neemt is het raadzaam om dit van tevoren samen met Mr. H.P. Mannens te bespreken.