Letselschade veroorzaakt door mishandeling

Het kan zomaar gebeuren dat iemand door een ander wordt mishandeld en die persoon daar een letsel aan over houdt. Wanneer iemand door mishandeling letsel heeft opgelopen dan kan de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld. De veroorzaker is dan strafbaar, zie in de wet artikel 300 Sr (wetboek van strafrecht). De mishandelde persoon heeft dan bijna altijd recht op een lestelschade uitkering. Het is dan wel de vraag of de veroorzaker voldoende geld heeft om de schade te betalen. Lukt het niet om de schade bij de dader te claimen dan kan wellicht het “Schadefonds geweldsdelichten” voor een tegemoetkoming zorgen.

De gevolgen van letselschade veroorzaakt door mishandeling

De schade bestaat uit materiële schade en immateriële schade. De materiële schade heeft betrekking op onkosten die u heeft gemaakt. Hierbij moet u denken aan de inkomsten die u misloopt doordat u lichamelijk letsel heeft gekregen. Ook ziektekosten moeten worden vergoed. Bij immateriële schade gaat het om de vergoeding voor de geleden lichamelijke schade (fysieke  schade). Ook de emotionele schade (psychische schade) valt onder de immateriële schade.

Hoe te handelen bij letsel veroorzaakt door mishandeling

Bij letstel veroorzaakt door mishandeling is het van belang dat u zo snel mogelijk professionele hulp inschakelt. Mr H.P. Mannens behartigt uw belangen inzake de ontstane schade. U hoeft dan enkel nog voor uw lichamelijk herstel te zorgen. Mr. H.P. Mannens zorgt ervoor dat alle kosten vergoed worden.

Gratis rechtshulp bij letselschade

Rechtshulp bij letselschade is voor u als benadeelde gratis omdat de juridische kosten door de aansprakelijke partij worden vergoed!