Letselschade door sport of spel

Bij letselschade veroorzaakt tijdens sport en spel is het de vraag of de veroorzaker daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld, aangezien iedereen een risico loopt wanneer dergelijke activitieten worden ondernomen. Alleen wanneer een tegenspeler zich niet aan de spelregels houdt en de tegenspeler op een grove wijze de regels overtreedt dan kan de tegenspeler aansprakelijk worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan een hockeyer die een hockeystik tegen zijn been krijgt nadat de bal al is weggeslagen.

Let op: De aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij keert overigens geen schade uit wanneer de tegenspeler bewust een handeling verricht om de ander te raken.

De gevolgen van letselschade veroorzaakt door sport of spel

De schade bestaat uit materiële schade en immateriële schade.De materiële schade heeft betrekking op onkosten die u heeft gemaakt. Op de allereerste plaats moet u denken aan ziektekosten die vergoed moeten worden. Verder gaat het om inkomsten die u misloopt doordat u lichamelijk letsel heeft gekregen. Bij immateriële schade gaat het om de vergoeding voor de geleden lichamelijke schade (fysieke  schade). Ook de emotionele schade (psychische schade) valt onder de immateriële schade.

Hoe te handelen bij letsel veroorzaakt door sport of spel

Bij letstel veroorzaakt door sport of spel is het van belang dat u zo snel mogelijk professionele hulp inschakelt. Mr H.P. Mannens behartigt uw belangen inzake de ontstane schade. U hoeft dan enkel nog voor uw lichamelijk herstel te zorgen. Mr. H.P. Mannens zorgt ervoor dat alle kosten vergoed worden.

Gratis rechtshulp bij letselschade

Rechtshulp bij letselschade is voor u als benadeelde gratis omdat de juridische kosten door de aansprakelijke partij worden vergoed!