Wet Arbeidsmarkt in balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans treedt in werking op 1 januari 2020. Er zijn in die wet verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen..