Letselschade door een Medische fout

Men spreekt van een medische fout wanneer vast komt te staan dat de behandelende medische specialist (chirurg of arts) zijn werkzaamheden niet goed heeft gedaan.  Dat wil zeggen dat ieder ander redelijk bekwame arts en redelijk handelende arts (specialist) het beter zou hebben gedaan.

De gevolgen bij een medische fout

De schade bestaat uit materiële schade en immateriële schade. De materiële schade heeft betrekking op onkosten die u heeft gemaakt. Op de allereerste plaats moet u denken aan ziektekosten die vergoed moeten worden. Verder gaat het om inkomsten die u misloopt doordat u lichamelijk letsel heeft gekregen. Wanneer u door uw opgelopen letsel noodgedwongen uw woning moet aanpassen dan komen die kosten ook voor vergoeding in aanmerking. Bij immateriële schade gaat het om de vergoeding voor de geleden lichamelijke schade (fysieke  schade). Ook de emotionele schade (psychische schade) valt onder de immateriële schade.

Hoe te handelen nadat u letsel bij een  een medische fout heeft opgelopen

Bij een letsel veroorzaakt door een medische fout is het van belang dat u zo snel mogelijk gratis professionele juridische hulp inschakelt. Mr H.P. Mannens behartigt uw belangen inzake de ontstane schade. U hoeft dan enkel nog voor uw lichamelijk herstel te zorgen. Mr. H.P. Mannens zorgt ervoor dat alle kosten vergoed worden.

Gratis rechtshulp bij letselschade

Rechtshulp bij letselschade is voor u als benadeelde gratis omdat de juridische kosten door de aansprakelijke partij worden vergoed!