Letselschade in het verkeer

Er vinden steeds meer ongevallen in het verkeer plaats. Dit komt door de explosieve stijging van het aantal verkeersdeelnemers, denk hierbij aan de toename van het aantal vrachtauto’s, personenauto’s, (elektrische) fietsen en voetgangers. Een of meerdere mensen kunnen dan bij een verkeersongeval gewond raken. De veroorzaker van het ongeval is aansprakelijk voor de ontstane letselschade. Zo kan de houder of eigenaar van het motorvoertuig op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet aansprakelijk worden gesteld. In alle andere gevallen kan de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld op grond van een onrechtmatige daad.

De meeste schadeveroorzakers  zijn daarvoor verzekerd bij een verzekeraar. Denk hierbij aan de WAM (Wet aansprakelijheid Motorvoertuigen, dit is een verplichte verzekering) en verzekering aansprakelijkheid particulieren.

De gevolgen van een verkeersongeval

De schade bestaat uit materiële schade en immateriële schade. De materiële schade heeft betrekking op onkosten die u heeft gemaakt. Op de allereerste plaats moet u denken aan ziektekosten die vergoed moeten worden. Verder gaat het om inkomsten die u misloopt doordat u lichamelijk letsel heeft gekregen. Wanneer u door uw opgelopen letsel noodgedwongen uw woning moet aanpassen dan komen die kosten ook voor vergoeding in aanmerking. Bij immateriële schade gaat het om de vergoeding voor de geleden lichamelijke schade (fysieke  schade). Ook de emotionele schade (psychische schade) valt onder de immateriële schade.

Hoe te handelen nadat u letsel bij een verkeersongeval heeft opgelopen

Wanneer iemand aansprakelijk is voor het ongeval dan behartigt Mr. H.P. Mannens uw belangen inzake de ontstane schade. U hoeft zelf dan nog enkel voor uw lichamelijk herstel te zorgen. Mr. H.P. Mannens zorgt ervoor dat alle kosten vergoed worden.

Gratis rechtshulp bij letselschade

Rechtshulp bij letselschade is voor u als benadeelde gratis omdat de juridische kosten door de aansprakelijke partij worden vergoed!