U bent ambtenaar

Het ambtenarenrecht is een mix van het arbeidsrecht dat per 1 juli 2015 geldt en het bestuursrecht.

Aanstelling:

Wanneer u ambtenaar bent dan heeft u geen arbeidsovereenkomst maar een aanstelling. De aanstelling is een eenzijdige rechtshandeling waardoor u in dienst bent gekomen van een overheidsorgaan.  Het overheidsorgaan (lees: werkgever of bevoegd gezag) kan, nadat u als ambtenaar in dienst bent getreden, eenzijdige besluiten nemen die verband houden met het werk. Enkele voorbeelden van besluiten zijn: herplaatsingbesluit, schorsing, disciplinaire maatregel, ontslagbesluit, salarisbesluit en officiële beoordelingen.

In het geval dat een besluit door het bevoegd gezag wordt genomen kan de ambtenaar, tot wie het besluit is gericht, daartegen bezwaar of beroep aantekenen. Maakt een ambtenaar geen of niet tijdig een bezwaar tegen het besluit dan kan de ambtenaar daartegen vervolgens niets meer ondernemen. Een aparte weg naar de rechter is dan ook meestal niet meer mogelijk. Tijdige deskundige juridische begeleiding is daardoor noodzakelijk.

Mr. H.P. Mannens zal u daarbij op een deskundige wijze juridisch ondersteunen.

Ontslag