Letselschade

Letselschade kan worden veroorzaakt door een ongeval in het verkeer of doordat een medisch specialist (chirurch of arts) in het ziekenhuis een medische fout heeft gemaakt. Letselschade kan voor u lichamelijke gevolgen hebben. Deze klachten zijn in het ergste geval chronisch van aard.

Het woord letsel duidt op een beschadiging aan uw lichaam waardoor u tijdelijke of blijvende lichamelijke klachten (chronische klachten) heeft gekregen.

Letselschade bestaat uit de totale schade die voortvloeit uit lichamelijke beschadiging en/of psychische klachten.

Letselschade bestaat in zijn geheel uit (1) materiële schade en (2) immateriële schade.

1) materiële schade

De materiële schade bestaat uit de kosten die door het ontstaan van het letsel zijn gemaakt en de door u gemiste inkomsten. Het gaat dus om schade die direct in geld is uit te drukken.

Denk bijvoorbeeld aan:

  1. Medische kosten die er worden gemaakt;
  2. De extra kosten voor de persoonlijke verzorging;
  3. Aanpassingen aan de woning en auto;
  4. Minder inkomsten die u door het letsel geniet;

5. Ook de kosten van rechtsbijstand vormen een onderdeel van de materiële schade (zie artikel 6:96 BW). Het gaat dan om alle werkzaamheden die door Mr. H.P. Mannens voor u worden verricht.

2) immateriële schade

Ook wel smartengeld genoemd, heeft betrekking gederfde levensvreugde en aantasting van de persoon (denk hierbij aan het menselijke gevoel aan geleden pijn en verdriet).

Gratis rechtshulp bij letselschade

Rechtshulp bij letselschade is voor u als benadeelde dus gratis omdat de juridische kosten door de aansprakelijke partij worden vergoed! Deze kosten vormen een onderdeel van de materiële schade.