ZZP’er:

ZZP’er betekent zelfstandige zonder personeel. Een ZZP’er is iemand die voor zichzelf werkt door contracten af te sluiten met meestal meerdere opdrachtgevers. Een ZZP’er staat daardoor vaak bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als een eenmanszaak. Een ZZP’er is kwetsbaarder dan een werknemer die bij een werkgever in loondienst werkt. Een ZZP’er moet namelijk zelf zorgen voor zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, pensioenopbouw en komt bij een beëindiging van zijn werkzaamheden niet gauw in aanmerking voor een uitkering.

Er zijn echter situaties denkbaar waardoor een ZZP’er eigenlijk een werknemer is en dat die persoon dus eigenlijk in dienst is als werknemer!

Of toch werknemer?

De Hoge Raad oordeelde op vrijdag 6 november 2020 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1746 over de vraag of een werkgever en een werknemer in een contract kunnen afspreken dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De Hoge Raad heeft bepaald dat artikel 7 :610 BW bepalend is. Daarin wordt de arbeidsovereenkomst omschreven als de overeenkomst waarbij de werknemer zich in dienst van de werkgever verbindt om tegen loon gedurende een zekere tijd arbeid te verrichten. Het is dus de wet die bepaalt of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en niet partijen zelf. 

Een arbeidsovereenkomst heeft drie kenmerken: A) Er wordt persoonlijk arbeid verricht B) tegen betaling en C) er moet sprake zijn van een gezagsverhouding. Wanneer de inhoud (van de door partijen opgestelde overeenkomst) aan die omschrijving voldoet dan moet de overeenkomst worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden om de overeenkomst onder de regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. De bedoeling van partijen speelt dus geen rol bij de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst: zie rechtsoverweging 3.2.2 van de Hoge Raad https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:1746.

Een voorbeeld: Stel er wordt door partijen een zzp-overeenkomst opgesteld maar uit de praktijk blijkt dat die zzp’er hetzelfde werk doet als een werknemer in loondienst en die persoon niet onafhankelijk kan functioneren (er is dus sprake van een gezagsverhouding).

Juridisch advies noodzakelijk

Zolang beide partijen tevreden zijn met hetgeen zij zijn overeengekomen (bijvoorbeeld met de ZZP-overeenkomst) is er feitelijk niets aan de hand. Pas wanneer er bij partijen een conflict ontstaat dan is het raadzaam om een jurist in te schakelen en te laten onderzoeken of er niet toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Echter ook wanneer u al een zzp-overeenkomst heeft kan door ons worden uitgezocht of er niet toch sprake is van schijnzelfstandigheid.

Wanneer er namelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst dan komen er allerlei voordelen voor u in het vizier: zoals het recht op wettelijke vakantiedagen, het recht op vakantietoeslag en heeft u een ontslagbescherming tijdens een ziekteperiode (blijven betalen van de vergoeding/loon en het verbod om de relatie te beëindigen). Bij een naderend einde van een arbeidsovereenkomst heeft een schijnzelfstandige de mogelijkheid om over de transitievergoeding te onderhandelen en heeft u bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op een WW-uitkering.