Letselschade veroorzaakt door een gebrekkige weg, fietspad of stoep

Wanneer een openbare weg in een slechte staat verkeert kan dit letselschade bij de bestuurder veroorzaken (en schade aan het voertuig). Dit geldt ook voor de fietser die op een beschadigd fietspad fietst of de voetganger die over een kapotte stoeptegel struikelt. Wanneer de weg, het fietspad of de stoep niet goed zijn onderhouden en de gebruiker daarvoor niet door de wegbeheerder is gewaarschuwd dan kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane schade. De wegbeheerder kan de staat, provincie, gemeente of waterschap zijn.

De gevolgen van letselschade veroorzaakt door een gebrekkige weg, fietspad of stoep

De schade bestaat uit materiële schade en immateriële schade. De materiële schade heeft betrekking op onkosten die u heeft gemaakt. Op de allereerste plaats moet u denken aan ziektekosten die vergoed moeten worden. Verder gaat het om inkomsten die u misloopt doordat u lichamelijk letsel heeft gekregen. Wanneer u door uw opgelopen letsel noodgedwongen uw woning moet aanpassen dan komen die kosten ook voor vergoeding in aanmerking. Bij immateriële schade gaat het om de vergoeding voor de geleden lichamelijke schade (fysieke  schade). Ook de emotionele schade (psychische schade) valt onder de immateriële schade.

Hoe te handelen bij letsel veroorzaakt door een gebrekkige weg, fietspad of stoep

Bij letstel veroorzaakt door een gebrekkige weg, fietspad of stoep is het van belang dat u zo snel mogelijk professionele hulp inschakelt. Mr H.P. Mannens behartigt uw belangen inzake de ontstane schade. U hoeft dan enkel nog voor uw lichamelijk herstel te zorgen. Mr. H.P. Mannens zorgt ervoor dat alle kosten vergoed worden.

Gratis rechtshulp bij letselschade

Rechtshulp bij letselschade is voor u als benadeelde gratis omdat de juridische kosten door de aansprakelijke partij worden vergoed!