Bij een oproepcontract is de arbeidsomvang niet vastgelegd in een vast aantal uren per tijdsvak van maximaal een maand.

Wanneer de arbeidsomvang van een oproepkracht niet duidelijk is overeengekomen kent de nieuwe wet de regeling dat de werkgever na iedere 12 maanden een aanbod moet doen om te komen tot een vaste arbeidsomvang (dus voor het gemiddeld aantal uren dat in de voorafgaande 12 maanden is gewerkt). Daartoe is de werkgever verplicht!  Wanneer de werkgever dit verzuimt dan kan de werknemer loon vorderen dat hij over de afgelopen 12 maanden gemiddeld per maand heeft gewerkt.

Dit houdt in dat uw werkgever u op grond van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans uiterlijk vóór 1 februari 2020 een aanbod moet doen wanneer u op 1 januari 2020 al meer dan 12 maanden voor de werkgever heeft gewerkt.

Wanneer vaststaat hoeveel uur een werknemer per jaar moet werken en de werkgever per periode een vast salaris betaalt dan is er geen sprake meer van een oproepcontract. Daarmee legt de Wet Arbeidsmarkt in Balans oproepcontracten aan banden die jarenlang voortduren.

Wanneer de arbeidsomvang niet van tevoren is vastgelegd is een werknemer niet verplicht om gehoor te geven aan een oproep indien de oproep door de werkgever niet minimaal 4 dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch (dus ook per Whatsapp) is gedaan. Wanneer een werknemer de oproep accepteert en de werkgever toch de oproep (in die 4 dagen) intrekt dan behoudt de werknemer recht op zijn loon. Let op: Bij CAO kan de termijn worden verkort tot 1 dag!