Letselschade veroorzaakt door een product

Een product dat u koopt kan letselschade veroorzaken doordat het product niet goed werkt. Het product is gebrekkig. Het gaat dan om een onveilig product. Het bekendste voorbeeld van een gebrekkig product is een fles die kapot springt waardoor iemand letsel in zijn gezicht heeft gekregen. Maar ook een elektrische apparaten kunnen  brandwonden veroorzaken.

De fabrikant, importeur of verkoper is aansprakelijk. Wij bekijken voor u wie wij het beste aansprakelijk kunnen stellen. De aansprakelijkheid is geregeld in artikel 6:185 e.v. BW.

U heeft 3 jaar de tijd om de producent daarvoor aansprakelijk te sellen,

De gevolgen van letselschade veroorzaakt door een product

De schade bestaat uit materiële schade en immateriële schade. De materiële schade heeft betrekking op onkosten die u heeft gemaakt. Op de allereerste plaats moet u denken aan ziektekosten die vergoed moeten worden. Verder moet u denken aan de inkomsten die u misloopt doordat u lichamelijk letsel heeft gekregen. Bij immateriële schade gaat het om de vergoeding voor de geleden lichamelijke schade (fysieke  schade). Ook de emotionele schade (psychische schade) valt onder de immateriële schade.

Hoe te handelen bij letsel veroorzaakt door een product

Bij letstel veroorzaakt door een product is het van belang dat u zo snel mogelijk professionele hulp inschakelt. Mr H.P. Mannens behartigt uw belangen inzake de ontstane schade. U hoeft dan enkel nog voor uw lichamelijk herstel te zorgen. Mr. H.P. Mannens zorgt ervoor dat alle kosten vergoed worden.

Gratis rechtshulp bij letselschade

Rechtshulp bij letselschade is voor u als benadeelde gratis omdat de juridische kosten door de aansprakelijke partij worden vergoed!