Al op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad besloten dat een werknemer die minder uren per week moet werken recht heeft op een gedeeltelijke (na rato) transitievergoeding.

Vogens de Hoge Raad moet er worden voldaan aan de volgende 3 voorwaarden:

1

Gedeeltelijke beëindiging is noodzakelijk, bijvoorbeeld wegens bedrijfseconomsche omstandigheden en bij een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid;

2

De werknemer verliest minder dan 20 % van zijn arbeidsuren;

3

Verlies van het aantal arbeidsuren is blijvend.

Zie voor meer informatie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1617&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHARL2018%3a1617