U bent werknemer

Een werknemer is iemand die zich contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, ertoe verbindt om onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor loon.

Het is belangrijk dat u uw werk met plezier doet. U brengt immers een groot deel van uw tijd op het werk door en het salaris is meestal een belangrijke inkomstenbron voor u.

Het kan iedere werknemer (en ook u) overkomen dat hij bij een arbeidsconflict betrokken raakt.

Er kan op het werk een situatie ontstaan waardoor het behoud van de baan voor u onzeker wordt.

Wanneer een arbeidsconflict voor u dreigt dan is de kans groot dat u wordt ontslagen waardoor uw belangrijkste inkomstenbron wordt aangetast.

Er zijn verschillende situaties denkbaar waardoor u een juridische begeleiding nodig heeft. Hier volgen een paar voorbeelden:

  1. De werksfeer verandert doordat er bijvoorbeeld spanningen op het werk zijn (door de veranderde houding van uw leidinggevende of doordat er spanningen onderling zijn tussen de werknemers);
  2. Ook wanneer u al een langere periode arbeidsongeschikt bent kan dit gevolgen voor de arbeidsrelatie hebben;
  3. Een vaak voorkomende reden voor ontslag is dat uw werkgever reorganiseert. Mr. H.P. Mannens gaat samen met u kijken of er daadwerkelijk bij het bedrijf een noodzaak bestaat om te reorganiseren en of u dan degene bent die moet vertrekken.

Wanneer de werkgever u dus heeft laten weten dat hij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen dan zal hij u een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst overhandigen en u vragen of u deze wilt ondertekenen. In de beëindigingsovereenkomst kan een bedrag zijn opgenomen dat de werkgever u bij het vertrek wil meegeven (vertrekpremie).

Door de Wet Werk en Zekerheid genieten werknemers per 1 juli 2015 een nog verdergaande rechtsbescherming. Wanneer de werkgever uw arbeidsovereenkomst wil beëindigen is in de meeste gevallen de werkgever aan u een vergoeding verschuldigd. Meestal kunt u aanspraak maken op de transitievergoeding. Er zijn situaties waardoor nog een extra vergoeding voldaan moet worden, namelijk een billijke vergoeding. Mr . H.P. Mannens bekijkt samen met u waar u recht op heeft.

Heeft u een beëindigingsovereenkomst ondertekend dan heeft u slechts 2 weken, na ondertekening, de mogelijkheid om uw instemming te herroepen of de beëindigingsovereenkomst te ontbinden (artikel 7:670b lid 1 BW ).

Let Op:

Stel u wordt ontslagen zonder dat de kwestie geregeld is dan heeft u slechts 2 maanden de tijd om daarvoor naar de rechter te stappen!!

Een tijdige juridische begeleiding is dan niet alleen wenselijk maar een pure noodzaak.