Arbeidsrecht

Wettelijke regels gelden in het arbeidsrecht voor zowel de werkgever als de werknemer. Vandaar dat Mr. H.P. Mannens zowel werkgevers als werknemers adviseert.

Op deze website krijgt u een eerste indruk op welke wijze een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd. Voor zowel de werkgever als voor de werknemer ontstaat bij een goede juridisch deskundige begeleiding een duidelijk beeld van het geheel. Bij advisering van de werkgever wordt bekeken welke juridische weg deze moet bewandelen om het beoogde doel te kunnen behalen. Bij advisering van een werknemer wordt gekeken waar deze werknemer recht op heeft, denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van de juiste looncomponenten. Bij een gedwongen vertrek van de werknemer zal bekeken worden of de werknemer recht heeft op een transitievergoeding (ontslagvergoeding) en of de werknemer gezien de situatie ook nog aanspraak kan maken op een billijke vergoeding. Tevens wordt voor de werknemer gekeken of deze in aanmerking komt voor een WW-uitkering.

Direct contact

Mannens
Mr. H.P. Mannens Bel: 046-4757186